Kvalitet

Vi har ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö För att ständigt förbättra vårat kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Multi Care Hemtjänst har upprättat ett processbaserat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö för sin verksamhet. Detta enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001:2004 för miljöledningssystem och OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljöledningssystem samt SOSFS 2011:8 som är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och kvalitetsarbete.

Multi Care Hemtjänst har avtal med Gävle kommun, Uppsala kommun och Jönköping kommun och följer socialtjänstlagens kvalitetskrav gällande privat hemtjänst. Multi Care Hemtjänst erbjuder en omsorgsfullt och ansvarstagande utformad hemtjänst.

Vi lägger mycket energi och ett stort engagemang på att hjälpa dig som kund på bästa möjliga sätt. Vår personal består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. All personal är utbildad inom sina respektive yrken.

Vår personal talar svenska, engelska, arabiska och somaliska. Om det finns behov för andra språkgrupper ordnar vi det.

Faham Service och Omsorg (Multi Care Hemtjänst) sätter dig som kund i fokus och vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar som passar just dig. Vi utgår från individens egna villkor, har ett tydligt mål och genomför våra tjänster på ett rehabiliterande, förebyggande och individuellt anpassat sätt. 

Vi sätter dig alltid i centrum och utlovar en kontinuerlig kontakt med dig för att säkerställa att du är nöjd med kvalitén på det utförda arbetet.

Du får så långt det är möjligt hjälp av samma person för att trygga din tillvaro. Vi är snabba med åtgärder om något går fel. Hos oss möter du människor med värme och engagemang. Vi tror på synsättet ”rätt person på rätt plats”. Vi har hög tillgänglighet för både våra kunder och personal.